Föda på alla fyra/knä/på rygg?

Anteckningar jag gjorde på baksidan av mitt block på jobbet när jag hörde en diskussion på radio angående bristningar. Tre huvudpunkter som var absolut viktigast…

Oh my…

”Om du står på knä kan jag INTE skydda din mellangård” ”Men jag vill gärna stå på knä för jag har hört att det ökar risken för bristningar om man ligger ner!”

”Men om du står upp eller sitter på en pall, då kan jag inte hjälpa dig. Punkt. Men valet är ditt, du kan göra som du vill.”

HUR många har jag inte hört det?

”Om jag känner att jag inte kan vända mig till gynläge när bebisen kommer, lämnar ni mig då så jag får föda själv eller stannar ni kvar?” (mamma med barn i säte som skall förlösas på en verk av läkaren med mamman i gynläge)

”Det är klart jag stannar kvar, men jag kommer försöka övertala dig och vända på dig för det är så vi gör här. Men jag kommer inte tvinga dig” 

Öppen diskussion som ledde till en förtroendefull relation mellan föräldrar och personal.