Reklam/PR

Som doula får man tidigt lära sig (redan på kursen) att PR får man göra själv. Det finns grupper, som tex FörlossningsGruppen som hjälper till men en doulas främsta uppgift när det är ”mellan uppdragen” måste vara att sprida ordet DOULA. Jag gör ju gärna det både på moppen och bilen. Nu har det, förutom den virkade tutten som rullar runt i vindrutan, tillkommit en, eller faktiskt två, filurer. En känguru och hennes unge. KMC, Kangaroo Mother Care. Kangaroula. De hjälper mig ha koll på vägen när jag är i farten!
Det var förresten min dotter som såg den och tyckte jag skulle köpa en. ”Och en till Vicky också så kan ni ha den när ni kangaroular ihop!”
Det är mitt barn!