Nils Bergman

Jag har träffat en ny storslagen man! Nils Bergman. Skin-to-skin-Nils Bergman. WOW! Hans fru Jill är doula. Och ”kangaroula”. WOW, DET vill jag också bli!
Nils har/hade nog föräldrar som var missionärer tror jag. Hans far arbetade på eller byggde ett sjukhus i Zimbabwe. Eller så är Nils född i Zimbabwe. Hursomhelst så har Nils läst till läkare i Sverige fast han har bara bott här under den tiden. Nu håller han på att bygga ett sjukhus i Sydafrika där tanken är att familjer med behov av vård i livets början skall kunna bo där tillsammans den första tiden, så länge det behövs. Han är en stor auktoritet inom detta neurovetenskapliga område.

Fel plats.
Nils Bergman et al har lagt fram många resultat av studier som visar att en kuvös är fel plats och en förälders bröst är RÄTT plats. Skin-to-skin helt enkelt. Hud mot hud, as simple as can be!
Negativa effekter av fel plats är att hjärnan gör åt mer energi för att upprätthålla jämvikt (inge bra för en prematur tex). Forskningen visar även hur viktig amningen och dess samspel är för barnet och modern.

Att det var viktigt med amning hade jag helt klart för mig innan. Nu vet jag inte HUR jag skall förklara för hela världen HUR viktigt det är…
Jag köpte boken och filmerna de har gjort. Nils och Jill.