Barnmorskor vill förändra förlossningar

Text: Ulf Mårtensson
Publicerad i Ystads Allehanda 4 juni 2012 11.30 Uppdaterad 4 juni 2012 11.30
Haväng. Teknik och sjukhustänkande präglar
förlossningsvården alldeles för mycket, anser barnmorskor från bland annat
Ystads BB. Nu vill de återknyta till barnmorskan Signe Janssons idéer och
utveckla förlossningsvården.
Ett besök i Berlin i oktober 2011 var starten för
barnmorskorna som nyligen samlades på vandrarhemmet i Haväng för att diskutera
sina idéer.
I Berlin besökte de flera Geburtshaus, födelsehus, där
barnmorskor sköter förlossningarna.
– Kvinnorna får föda på sina egna villkor. Det är inte det
medicinska och teknik som står i centrum, säger barnmorskan Ariella Percat,
verksam i Ystad.
Hon understryker att födelsehuset ligger i direkt anslutning
till ett sjukhus, och att mammor vars förlossningar man i förväg vet riskerar
att bli komplicerade hänvisas till att föda på sjukhus.
Det är ett imponerande erfaret gäng barnmorskor som samlats
runt bordet på den stenlagda innergården på korsvirkesgården i Haväng.
Tillsammans har de hjälpt tiotusentals barn till världen.
Men de tycker att förlossningsvården har utvecklats i fel
riktning på senare decennier.
1980-talet var glanstider, enligt barnmorskorna.
– På den tiden skötte barnmorskorna de normala
förlossningarna mer självständigt, utan så mycket inblandning av läkarna, säger
Eva Adem, en av barnmorskorna runt bordet.
Det finns flera negativa tendenser, enligt barnmorskornas
sätt att se det. Fler och fler kvinnor förlöses med kejsarsnitt trots att det
inte är medicinskt motiverat.
Man satsar på dyr teknik och drar ner på personal, trots att
forskning visar att förlossningar är säkrare där kvinnan har kunnig personal
närvarande under hela förlossningen.
Ett par av barnmorskorna runt bordet har också fött hemma,
allt för att förlossningen ska kunna bli så naturlig som möjligt. Men ska man
föda hemma får man betala själv om man vill ha en barnmorska till hjälp.
Ett önskemål från barnmorskorna, som också bildat ett
nätverk för att stärka varandra och utbyta erfarenheter och i ett senare skede
sprida sina idéer, är att det ska införas en förlossningspeng. Då skulle
kvinnan själv kunna bestämma var hon vill föda sitt barn, och ta med sig sin
förlossningspeng dit.
Så kan man göra inom Stockholms landsting. En normal
förlossning beräknas kosta ungefär 20 000 kronor.
En förlossningspeng skulle göra det möjligt för barnmorskor
att starta ett kooperativt födelsehus, kanske ett Signehus, någonstans i Skåne.
Flera runt bordet har jobbat med Signe Jansson, barnmorskan
som gjorde att Ystads BB blev rikskänt för sin banbrytande förlossningsvård.
De påpekar också att Signe Jansson idéer fortfarande i hög
grad präglar hur kvinnorna tas om hand när det kommer till Ystads BB. Men Signe
Jansson var ingen som slog sig till ro.
– Hade hon levt i dag hade hon fortsatt att utveckla sina
idéer, säger Eva Selim, tidigare kollega med Signe Jansson.