Statistik

Har uppdaterat min statistik lite. Jag fick för mig att tjejerna kommit ikapp lite men nä… Nu kan jag ju börja kalla det statistik när jag närmar mig 109 doulabebisar ?

Diagram två är utfallet av förlossningarna.

x är vaginal förlossning med spontan start
i är induktion
as är akut snitt
ps är planerat snitt
ph innebär planerad hemförlossningar och den ljusblå tårtbiten är oplanerade hemförlossningar