Xana & spinning babies

Första lördagen i september håller vi en workshop om olika tekniker man kan använda under förlossning. Xana har gått utbildning för Spinning babies och Åsa & jag i hur man använder rebozo under förlossning.

Det finns några platser kvar så vänta inte med din anmälan, alla som är intresserade är välkomna!

http://forlossningsgruppen.se/page_129.html

Xana på ODIS årsmöte 2017