Trevlig Temakväll om Graviditet och Föräldraskap vid reumatisk sjukdom

Trevlig Temakväll om Graviditet och Föräldraskap vid reumatisk sjukdom
Här är inlägget från Reumatikerdistriktet i Göteborg!

Trevlig Temakväll om Graviditet och Föräldraskap vid
reumatisk sjukdom

Temakvällen 20 februari på Dalheimers Hus om graviditet
och föräldraskap blev en trevlig sammankomst som handlade om att skaffa barn
när man har en reumatisk sjukdom, om tankar kring mediciner, sjukdomsskov och
om hur vi som reumatiker klarar av att sköta våra barn.

Reumatolog Karolina Larsson från SU/Sahlgrenska talade
om graviditet och föräldraskap vid reumatisk sjukdom,hur viktigt det är med en
god planering och bra framförhållning, inte minst när det gäller vissa typer
av mediciner som ska sättas ut i god tid före graviditeten. 

Frida Viibus Lundgren berättade om sin verksamhet som
Doula/förlossningspedagog. En doula är med som personligt stöd före och under
förlossningen. Många upplever att det känns tryggt att att ha med sig samma
person hela tiden och t ex inte behöva byta barnmorska flera gånger.

Flera av våra medlemmar delade med sig av sina egna erfarenheter, hur
det var när de med sin reumatiska sjukdom tog steget till att skaffa barn.

Tack Karolina, Frida, Helena, Mona och ni andra som bidrog till en
bra kväll med många bra tankar och tips!

/Ansa