Moderkaksinkapsling

För ett par år sedan hade vi en diskussion på doula-forumet på ODIS hemsida angående moderkakor/placentor. Det finns något som heter placenta encapsulation/moderkaksinkapsling. Det innebär att man helt sonika, efter konstens alla regler, torkar moderkakan och fördelar den i kapslar.

Nu har jag på begäran återupptagit detta ämne och talat med doulan Rannveig i Skåne som gör detta åt mammor som vill. Tror jag lärt mig allt för att göra detta nu. Väldigt spännande.

På återseende angående detta. : )