Doktor Cecilia bloggar

Lyssna på förlossningsbarnmorskorna!
Feb 9th, 2013, kl. 11:12:04 av Doktor Cecilia
I dagens DN berättade en grupp förlossningsbarnmorskor om att situationen i Stockholms förlossningsvård är ohållbar. Tro mig, det finns ingen grupp i samhället som arbetar hårdare än förlossningsbarnmorskor, de klagar inte i första taget. Säger de att situationen är ohållbar och patientsäkerheten hotad så måste vi lyssna!
”Ingen har under natten fått äta, hunnit dricka eller varit på toaletten. Tre förlösande barnmorskor med minst två kvinnor var i förlossningsarbete. Telefonen gått varm hela natten, 5 kvinnor hänvisade varav en till Södertälje, ville inte åka dit. Oanmälda kvinnor kom med värkar. Situationen är ohållbar! Trycker ihop förlösta två och två som blir kvar på förlossningen, för BB har fullt.”
Att hjälpa barn att komma till världen under trygga former är vårt samhälles kanske allra viktigaste gemensamma uppgift. Jo, jag menar det. God och säker mödravård är viktigare än hela utbildningssystemet (även om ett väl utbyggt utbildningssystem är en förutsättning för en god och säker mödravård). Det är den viktigaste delen i hela vårdsystemet (tätt följd av barnahälsovården, men långt före cancervården och hjärtsjukvården om vi ser till antal människor som räddas från död och svåra skador). Måste jag välja mellan god mödravård och ett fungerande rättsväsende väljer jag mödravården, tveklöst (tro nu inte att jag inte är tacksam för att vi har ett fungerande rättsväsende i Sverige, för det är jag).
Jag kan inte se att förlossningsvården borde vara en partipolitisk stridsfråga, men att den inte är högre upp på samtliga partiers dagordning är en skamfläck för vårt politiska system. Jag hoppas verkligen att de modiga förlossningsbarnmorskornas strid väcker ansvariga politiker i landstingen i hela Sverige. Jag skulle önska att varje sjukvårdslandstingsråd på måndag ringde cheferna för alla sina förlossningskliniker och bokade in möten för att få höra vad de behöver för att kunna bedriva världens bästa och säkraste förlossningsvård. Och att de bad cheferna om att få träffa några av de mest talföra barnmorskorna och förlossningsläkarna i enrum, för att vara säker på att ingen viktig information inte kommer fram.
Jag arbetade under en kortare period inom förlossningsvården på en av Sveriges större förlossningskliniker. Där lärde jag mig att det är vetenskapligt väl bebvisat att kontinuerligt stöd av barnmorska på förlossningsrummet under hela förlossningen minskar risken för de vanligaste förlossningskomplikationerna hos mamman (långdragen förlossning, akut kejsarsnitt, sugklocka). Barnmorskans förmåga att hålla emot barnets huvud och släppa fram det kontrollerat genom mellangården är helt avgörande för hur många kvinnor som drabbas av stora bristningar inkluderande ändtarmsmuskelbristningar. En barnmorska på förlossningsrummet under hela förlossningen ger också många fler kvinnor en så bra förlossningsupplevelse att de tycker att vaginal förlossning är ett bra val för dem även till nästa förlossning.Jag minns det som att de flesta kvinnor som jag skrev in för planerade kejsarsnitt på grund av en tidigare traumatisk förlossning i regel inte pratade så mycket om smärtan. De pratade om rädsla, osäkerhet, en känsla av att vara övergiven i livets dittills svåraste stund. Som regel hade de här mammorna fått friska välmående barn och själva klarat sig utan större fysiska men, men det psykiska traumat av att genomgå en förlossning utan tillräckligt stöd var så stort att de omöjligen kunde tänka sig att göra det igen.
Jag kan nästan tycka att det känns lite ovärdigt att använda ekonomiska argument i en så här viktig fråga. Men kanske behövs det. Så här är det: det är ekonomiskt lönsamt att anställa så många barnmorskor att alla friska fullgångna förstföderskor med normal graviditet kan ha en barnmorska i sitt förlossningsrum hela förlossningen. Dels minskar det behovet av sugklockeförlossningar och kejsarsnitt vid den första graviditeten, dels minskar det behovet av psykologiskt stöd efter förlossningen. Dessutom kommer den kvinna som fött vaginalt under trygga förhållanden första förlossningen att i stor utsträckning göra det igen vid kommande förlossningar, det vill säga det kommer minska antalet akuta och planerade kejsarsnitt även vid kommande förlossningar. Dessutom riskerar de kejsarsnittade kvinnorna sammanväxningar i buken som kan leda till behov av bukkirurgi senare i livet, vilket kostar. Kejsarsnitt och beredskap för detta kostar jättemycket mer än barnmorskor. Vad säger ni politiker? Vad väntar ni på?