Amningskurs

Sådärja! Nu ligger mina och Natashas kurser för Amningshjälpen uppe på Sensus hemsida för Göteborg!
Mina kurser börjar 5/3 och 23/3.

Bakgrund
Förberedande amningskurs för blivande föräldrar är ett
påbörjat treårigt projekt.
Allmänna Arvsfonden stödjer
hela projektets med bidrag. Detta är en unik satsning där fokus ligger på
förebyggande vård och utbildning i amning.
Sensus
studieförbund Mellansverige
 är projektägare och samarbetar med Amningshjälpen.
Hela första året koncentrerades verksamheten till Dalarna
där trycket har varit stort. Från oktober 2012 kommer amningskurser att kunna
erbjudas kostnadsfritt på flera håll i hela Sverige.
Amningskursen är som sagt helt gratis och vänder sig till
både blivande första- och flergångs-föräldrar men även vårdpersonal i hela
Sverige. 
-Vi vill ge gravida och deras partner möjlighet till en
positiv amningsupplevelse och en god relation till barnet, säger Anouk Jolin,
projektledare i Sensus. Vi vill stärka föräldrarnas självförtroende och
kvinnans tillit till att kunna amma och vi hoppas att det här innebär att
mammorna kommer kunna amma sina barn längre och med färre problem.

Under 2011 utbildades 146 personer (varav 56 blivande pappor) under 21 kurser i
Dalarnas län.

Följ projektet på Facebook och gilla sidan, Amningskurs förblivande föräldrar
För mer information om projektets första år kontakta
Projektledare Anouk Jolin via
mail anouk.jolin@sensus.se eller
på mobil 0727 – 31 37 79