Varför lär man medarbetarna om amning?

Margaretha Billebo, barnsjuksköterska vid Centralsjukhuset är en av initiativtagarna till utbildning om amning bland sjukvårdspersonal. FOTO: PRIVAT

Publicerad: 2013-01-21 07:44

Åtta frågor till Margareta Billebo, barnsjuksköterska på barn- och ungdomsmedicin, Centralsjukhuset i Karlstad
Varför lär man medarbetarna om amning?
– Det är något vi satsar på med regelbundna intervall. Nu hade det gått cirka fyra år sedan sista gången och vi bestämde att det var dags igen. Anledningen till det är att vi vill bibehålla och öka på kompetensen hos sjukvårdspersonalen på området. Det har att göra med att alla blivande och nyblivna föräldrar ska få rätt till samma råd och stöd när det gäller amning.
Under hur lång tid utbildades sjukvårdspersonalen i ämnet?
– Det var en endagskurs, en viktigt sådan. Det bör finnas kompetens när det gäller det här specifika området precis som det måste finnas tillräcklig kunskap inom andra områden.
Vem tog initiativet till kursen?
– Det var Livets träd som är en vårdkedjegrupp som har startat ett projekt för att förbättra amningsstödet.
Brukar mammor ha problem vid amning?
– De första veckorna är det vanligt att det uppstår problem. Det kan exempelvis handla om såriga bröstvårtor. Siffror visar på besvär hos ungefär 30 procent hos de nyblivna mammorna.
Varför är bröstmjölk bra för barnet?
– Bröstmjölken är den naturliga produkten för barnen. Den innehåller all näring de små behöver och förser dem med antikroppar. Om mamman har en förkylning så får barnet ett visst skydd genom mjölken.
Vilka kvinnor ska inte amma?
– Kvinnor som inte trivs med amningen av olika skäl, vantrivs man med det så kan det bli så illa att man utvecklar negativa känslor för barnet. Sen avråds även kvinnor med vissa sjukdomar att amma.
Finns det tillgång till mjölkbank för de kvinnor som inte kan producera egen?
– Det finns en mjölkbank på sjukhuset för barn som är sjuka eller för tidigt födda. Mjölken doneras då av kvinnor med överskott av mjölk. Men den mjölkbanken kan inte utomstående ta del av.
Hur kan pappan vara delaktig i amningsprocessen?
– Pappan har en oerhört viktig del i amingen. Han kan lägga barnet tillrätta hos mamman, han kan ta hand om barnet efter att måltiden. Och pappan är det främsta stödet för kvinnan om det uppstår problem med amningen.
Pernilla Karlsson Pilquinao
pernilla.karlsson-pilquinao@nwt.se
054-19 98 21