Skrikmetoder fräter sönder hjärnan

Min fantastiska kollega Åsa delade följande på Facebook som jag tyckte var SÅ bra.

Åsa Norén i Alingsås

”Ny studie visar att barn som får skrika sig till sömns fortsätter att producera stresshormoner, kortisol, även efter att de har slutat att gråta….

Höga halter av kortisol fräter sönder nervceller i hjärnan samt hämmar hjärnans utveckling. Detta kan leda till inlärningssvårigheter och problem med minnet. Ni har kanske hört utrycket ”Man blir dum av stress”?
Höga kortisolhalter leder också till färre kopplingar i den del av hjärnan som styr vårt sociala beteende. Ett litet stressat spädbarn kan därför i framtiden få ett antisocialt beteende, personlighetsstörningar, depressioner, panikångest, ätstörningar….. (Läs mer om detta i ”Kärlekens roll – Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna” av Sue Gerhardt)

Så ge ditt barn ett gott känslomässigt ”immunförsvar” genom att låta det känna sig tryggt, bli buret, berört och sett och hjälpa det ur stressituationer! ♥”

Evidence Mounts Against Letting Babies ‘Cry It Out’ as New Research Says it Stresses Them Out

POSTED BY MEREDITH CARROLL ON MAY 24TH, 2012 AT 4:55 PM

If you find it stressful — not to mention somewhat traumatizing — to try and let your baby cry it out instead of rocking or nursing them to sleep, you’re not alone.

New research out of the University of North Texas finds that babies left to cry it out are stressed evenafter they have appeared to calm down, according to the Daily Telegraph.

Babies left to “deliberately” cry themselves to sleep have hormone levels that indicated they could “remain just as ‘stressed’ by the experience as if they had remained crying.”
Plenty of parents let their babies “cry it out” in an attempt to help them learn how to fall asleep on their own and develop a sleep routine. Researchers in the study, which was published in the journal Early Human Development, measured how long they cried on successive nights, and while the babies cried for a shorter period by the third night, the levels of cortisol in their saliva remained high.
“On the third day of the program, results showed that infants’ physiological and behavioral responses were dissociated. They no longer expressed behavioral distress during the sleep transition but their cortisol levels were elevated.”
The lead author of the study said: “Although the infants exhibited no behavioural cue that they were experiencing distress at the transition to sleep, they continued to experience high levels of physiological distress, as reflected in their cortisol scores. Overall, outward displays of internal stress were extinguished by sleep training. However, given the continued presence of distress, infants were not learning how to internally manage their experiences of stress and discomfort.”
This is not the first study in recent months that suggests “crying it out” does more harm than good.
How much do you let research studies like this affect your parenting style?
Photo credit: iStock