Brott mot internationella barnmatskoden del 5

OK. Jag har inte gett upp detta… Jag har pratat med välinformerade mäniskor i helgen angående Tupperwares Baby Trio. De tyckte nu inte att just DEN var så illa, men nu är det nappflaskan som är på tapeten! Uj, uj! Detta blir ju bara bättre!

Jag förstår om ni tycker jag verkar krånglig, men för mig är detta en principsak. Jag vill att varje mamma och familj skall göra ett INFORMERAT VAL. Jag vill allra mest att stora, multinationella företag sköter sig och uppför sig gentemot sårbara kvinnor.

Nestlé har ju LÄÄÄNGE brutit mot koden på många olika sätt. Att höra mammor som får Nestlé-broschyrer av sköterskan på BVC med kommentaren ”Bry dig inte om att den kommer från ett barnmatsföretag, den är så bra!”. Klart att det är en form av produktplacering för dem men skäms.

Socialstyrelsen rekommenderar helamning upp till 6 månaders ålder och delamning i ett år eller längre.

Från Socialstyrelsens hemsida:

”Skyddar mot infektioner Till skillnad från modersmjölksersättning ger bröstmjölk bättre skydd mot infektioner. Den innehåller en rad substanser som kan ha betydelse för barnets tillväxt. Efter sex månader bör amningen kompletteras med annan föda, men Socialstyrelsen anser att det är en fördel om bröstmjölken utgör en del av kosten under barnets första levnadsår eller längre.”

Detta gäller ju Sverige, men mjölken är i pr