Doulauppdrag 7

Nu har jag haft mitt första uppdrag där jag inte var med på förlossningen. Detta uppdrag omvandlandes till ett planerat snitt på slutspurten. Allt gick bra men det är klart att jag saknade att få dela stunden. När man väntar och väntar på dagen D så känns det ju som man missat något när den bara glider förbi. Men huvudsaken är ju att föräldrarna är nöjda med hur det blev!