Vad är NADA?

National Acupuncture Detoxification Association – NADA

NADA-protokollet är en icke-verbal metod för helande och läkande. Vanligtvis används öronakupunktur-nålar och behandlingen sker i grupp men jag använder icke invasiva kulplåster med åkernejlikefrön eller pellets/kulor och vanligen individuell behandling i min lokal eller i hemmet.

NADA innebär att man fäster upp till fem små kulplåster på specifika platser på varje öra.

Kulplåstren kan sitta kvar i en vecka, ibland sitter de längre (många vill ha de kvar tills de lossnar av sig sjölva och bokar då en ny tid för nya kulplåster).

NADA öronakupressur är en tilläggsterapi som är kliniskt effektiv, kostnadseffektiv, drogfri och kompatibel tvärkulturellt.

Det kan enkelt etableras inom beteendemässig hälsa, missbruk eller katastrofhjälp eller på vilken plats som helst där en person kan sitta ner en liten stund.

Den kombinerade tillämpningen av akupunktur med rådgivning, utbildning, medicinskt stöd och självhjälpsgrupper som AA och NA ökar möjligheterna till framgång.

NADA, från spanska, ingenting
no-nonsens, icke-verbal,
inga droger, inga hinder

NADA
Ett öronakupunkturprotokoll för återhämtning

NADA
En ideell utbildnings- och påverkansorganisation

Fördelar med NADA
Minskat sug efter alkohol och droger, inklusive nikotin
Minimerade abstinenssymtom
Ökat lugn, bättre sömn och mindre oro
Lindring från stress och känslomässiga trauman
En enklare koppling till rådgivning
En upptäckt av inre lugn och styrka

Uppmuntra välbefinnande på gruppnivå för inklusive missbruk, mental hälsa, vid katastrofer och känslomässiga trauman.

NADA Mission Statement


National Acupuncture Detoxification Association utbildar människor i NADA-protokollet, en öronakupressur och akupunkturintervention för trauma, droganvändning, missbruk, beroende och relaterade beteendemässiga och mentala hälsotillstånd. Tillsammans främjar och förespråkar vi tillgång till holistisk hälsa som en rättighet för alla samhällen.

Vision

Vi föreställer oss en värld där sjukvården är människocentrerad, holistisk och tillgänglig för de mest utsatta och undertjänade i våra samhällen.