Behandling av efterverkar

Denna info finns på BB-avdelningar i Göteborg och gäller en CEFAR TENS:

Behandling av efterverkar med TENS

Bilden är lånad från CEFARs hemsida och gäller elektrodplacering eftervärkar.


  1. VAS:a patientens smärta före och efter behandling
  2. Anslut elektrodkabeln till TENS-apparaten och elektrodplattorna
  3. Applicera Blågel över hela elektrodplattornas yta
  4. De två elektrodplattorna placeras över det smärtande området -där patienten pekar, med ett avstånd på minst 3cm mellan plattorna
  5. Starta TENS-apparaten
  6. Välj P1, vid behov ändra program med P-knappen på den sida där elektrodkabeln sitter i TENS-apparaten.
  7. Starta stimulering genom att trycka på öka-pilen, helst till 40mA, eller så¨mycket som patienten kan acceptera. Om det underlättar för patienten kan stimuleringen ökas stegvis. Om knapplåset aktiveras, tryck kort på minska-pilen, fortsätt därefter höjningen.
  8. Fortsätt stimulera på denna nivå i en minut
  9. Stäng av TENS-apparaten. Utvärdera effekten. Behandlingen kan upprepas tre gånger med några minuter emellan.

TENS kan användas oavsett smärtbehandling med läkemedel! Lycka till!