Ina May Gaskin

Ännu en gång fick jag träffa Ina May! Hon är bara SÅ inspirerande och fantastisk. Britta tog kort som jag väntar tåligt på : ) Givetvis var jag med HELA dagen, skulle bara fattas annat. Som sagt var Britta Eriksson där och Petra Ahlsten och Cheryl Lynn : ) HÄRLIGA doulor!

Kolla va fin bild Knapp Britta Eriksson tog!!!
Här följer programmet, stulet från älskade Födelsehusets hemsida!
En dag där du kan välja mellan tre program med legendariska
Ina May Gaskin!
kl 10:00 – 13:00 Ina Mays workshop för barnmorskor –
Oregelbundna bjudningar.
kl 15:15 – 18:00 Ina Mays workshop för alla – Latensfas –
begreppet Pasmo
kl 18:30 Filmen Birth Story – Europapremiär med
introduktion av huvudpersonen själv – Ina May.
10:00 – 13:00 Ina Mays workshop för barnmorskor –
Oregelbundna bjudningar
I denna workshop berättar hon om sin erfarenhetsbaserade
kunskap vid sätesbjudningar, tvillingar, tvärlägen, tvillingfödslar mm och hur
hon handlagt dem. Vi har bett Ina-May hålla en workshop om just detta eftersom
vi svenska barnmorskor allt mer tappar kunskap om handgreppen som löser dessa
situationer. Oftast blir det kejsarsnitt och många av dagens barnmorskor, i
allafall om man legitimerats under de senaste 15 åren, har aldrig handlagt
sätesförlossning eller tvillingfödsel.
15:15 – 18:00 Ina May Gaskins workshop för alla: Latensfas –
begreppet Pasmo
Vi vänder oss i denna workshop till såväl blivande föräldrar
som professionen – doulor, läkare och barnmorskor.
Hur länge varar ett värkarbete? Vid hemfödslar ser vi oftare
än på sjukhus hur ett förlossningsarbete kan vara en process som böljar fram
och tillbaka. Detta kan i hemförlossningssammanhang kallas PASMO och man
avvaktar så länge mor och barn mår bra. På sjukhus blir det oftast att vi tar
hål på hinnorna och kopplar värkstimulerande dropp eftersom vi har ett
partogram att förhålla oss till.
I denna workshop berättar Ina-May om sina erfarenheter av
hur födslar kan starta och stanna av. Kan man göra något för att skynda på
födseln – BÖR man göra det? Vilka psykologiska hinder kan det vara för att ett
förlossningsarbete skall gå framåt?
18:30
Filmen Birth Story – Europapremiär!
För över 40 år sedan började Ina-May och andra kvinnor
hjälpa varandra vid barnafödslar. Från början för att de som varande hippies
inte hade råd med sjukhusfödslar, senare för att det gick så bra och för att
tångförlossning på sjukhus på den tiden var mer regel än undantag. Idag är
kejsarsnittfrekvensen i USA ca 30%. Oftast är detta onödiga interventioner med
risker för framtida komplikationer (men naturligtvis kan kejsarsnitt vara
livräddande i vissa fall).
Födelsehuset har köpt visningsrättigheterna för filmen och
vid Europapremiären har vi glädjen att visa den med Ina-May Gaskin själv
närvarande.