Mer Michel Odent

Måste bara samla ihop mig lite och skriva ner några ord från föreläsningen att ha med i framtiden. En del är självklart men det finns vissa slutsatser som är mer eller mindre långsiktiga och fantastiskt spännande och intressanta!
Michel nämnde även en forskningsdatabas där man kan läsa MYCKET givande saker!

Kärlekscocktail
För att en kvinna skall kunna föda i enlighet med vad evolution och natur har tänkt ut så krävs trygghet & värme.
Modern måste skyddas till fullo från att känna sig observerad, rädd och kall samt se till att den neokortikala stimulansen ligger på en låg nivå (t.ex. fara, ljus och frågor ökar stimulansen). Detta för att främja de goda hormonerna i Kärlekscocktailen som är livsnödvändig vid förlossningen:
-Oxytocin; lugn- och rohormon. Skapar moderskänslor och tillit. Värkförstärkande/stimulerande effekt.
-Betaendorfin; smärtstillande samt stimulerar frisättning av prolaktin som är mjölkbildande
-Vasopressin; antidiuretika. Så fiffigt att kroppen ser till att man inte blir kissnödig under förlossningen då en full blåsa hindrar vägen ut för barnet. Mamman behöver inte dricka massor, hon ska dricka om hon är törstig! Vatten är tokolytiskt, dvs det förhindrar förlossningsarbetet.
-Melatonin; mörkerhormon, ökar vid mörker och dunkel belysning, dämpar neokortikal stimulans

Raka motsatsen
Katekolamin (adrenalin, dopamin, noradrenalin = stresshormoner) hindrar frisättningen av Kärlekscocktailen. Passivitet är tecken på låga nivåer. Vid rädsla, stress, otrygghet eller om man känner sig observerad ökar nivåerna i kroppen. Repetetiv aktivitet (tex att sticka eller virka) sänker nivåerna.
Spegeleffekten= jag är lugn ->du blir lugn (var/är det därför barnmorskor/undersköterskor stickar eller virkar under sina pass? Underbart!) Om jag utstrålar trygghet så kommer du känna dig trygg i mina händer.

Syntocinon/Pitocin: syntetiskt oxytocin (Syntocinon i Sverige). Passerar inte blod-hjärnbarriären och skapar således inga moderskänslor/tillit/lugn eller ro. Värkstimulerande/förstärkande effekt. En studie från en klinik i Japan från 1991 där man rutinmässigt inducerade (satte igång) förlossningen en vecka före beräknat datum, visade att detta främjade uppkomsten av autism och andra neuropsykiatriska sjukdomar, dvs att Syntocinon är en riskfaktor för tex autism.

Epigenetik
Vad händeer med organ som vi inte använder? De tillbakabildas (enkelt uttryckt). Oxytocinnivåerna i födande kvinnor nuförtiden (världen om) är på väg mot en obefintlig nivå. Vad kommer hända? Om generna/genomen (en organisms ärftliga information kodad i DNA) tystas (inte används) är det ju den informationen som förs vidare rent genetiskt. Kan vi väcka liv och ta tillbaka funktionerna i flera miljoner års evolutionerade gener? Vad kommer hända med våra barnbarnsbarns förlossningar? Kommer de ens ha möjlighet att kunna föda normalt? Kommer det att kunna vara ett alternativ?

Vi har 16% kejsarsnittsfrekvens i Sverige nu tydligen. 32% i Tyskland. 56% i Kina.